خانه / مهندسی معماری و طراحی

مهندسی معماری و طراحی

معماری آرکی تایپی

معماری آرکی تایپی(کیهانی) در معماری آرکی تایپی،والاترین هدف،انسان است چرا که فضای آرکی تایپی فضای حضور انسان است. معماری بر اساس کهن الگوها،معماری آرکی تایپی را به وجود می آورد که در عین ثبات و ایستایی،پویا است.در عین عینی بودن ذهنی است.در عین بی زمانی در زمان زنده و جاودانه …

توضیحات بیشتر »

تفاوت اسکیس و کروکی

تفاوت اسکیس و کروکی سوالی که برای اغلب دانشجویان معماری پیش می آید این است که اسکیس و کروکی چه فرقی با هم دارد. عده ای این دو را به اشتباه با هم یکی می دانند. اسکیس طرح اولیه ای است که غالبا دست آزاد و بر روی کاغذ ترسیم …

توضیحات بیشتر »