HSE-ایمنی-بهداشت-محیط زیست – سایت مهندسی عمران و معماری https://ir-saze.ir/weblog یک مرجع متفاوت Mon, 26 Aug 2019 18:30:50 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.6 https://ir-saze.ir/weblog/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Logo-New-222-32x32.png HSE-ایمنی-بهداشت-محیط زیست – سایت مهندسی عمران و معماری https://ir-saze.ir/weblog 32 32 طنز احمقانه از رعایت نکردن موارد ایمنی https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/26/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/26/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/#respond Mon, 26 Aug 2019 18:30:50 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=893

خنده داشت یا نه؟

 

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/26/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/feed/ 0
اعمال نا ایمن یا شرایط نا ایمن ؟؟؟ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/26/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%9f%d8%9f%d8%9f/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/26/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%9f%d8%9f%d8%9f/#comments Mon, 26 Aug 2019 16:43:34 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=889

به نظر شما کدام مورد اتفاق افتاد ؟

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/26/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%9f%d8%9f%d8%9f/feed/ 2
مدارک مورد نیازجهت اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/24/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/24/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c/#respond Fri, 23 Aug 2019 22:40:50 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=867 مدارک مورد نیازجهت اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری
 1. گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی) از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان مدیریت، استانداری، اداره  کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ونظایرآن.(به همراه فایل اسکن شده آن)
 2. نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکار به همراه کد پستی معتبر.
 3. شناسنامه مدیرعامل (به همراه فایل اسکن شده تمام صفحات) و صفحه اول شناسنامه اعضای هیئت مدیره
 4. کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (به همراه فایل اسکن شده از پشت و روی آن)
 5. آگهی تاسیس شرکت(به همراه فایل اسکن شده)
 6. اساسنامه شرکت (به همراه فایل اسکن شده کلیه صفحات).
 7. آگهی آخرین تغییرات شرکت( به همراه فایل اسکن شده) و آخرین تغییرات اعضاء هیئت مدیره
 8. صفحه اول قراردادهای چهار سال اخیر (به ترتیب زمان شروع و پایان و همراه با فایل اسکن شده)
 9. لیست تجهیزات حفاظت ایمنی( به همراه فایل اسکن شده) بر روی سربرگ شرکت نوشته شود
 10. آخرین لیست های  بیمه کارگاه (به همراه فایل اسکن شده)
 11. سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی دارای اعتبار با کدرهگیری ( به همراه فایل اسکن شده)
 12. کپی تمامی پیمانهای در حال اجرا ونشانی کامل محل پیمان های در حال اجرا
 13. (کلیه مستندات می بایست مهمور به مهر برابر اصل گردد.)
 14. گواهینامه دوره آموزش کارفرمایی (یکی از اعضاء هیات مدیره ترجیحا مدیر عامل)( به همراه فایل اسکن شده)(معرفی نامه +فرم ثبت نام + یک قطعه عکس 3/4+آخرین مدرک تحصیلی)
 15. گواهینامه دوره آموزش کارگری ( به همراه فایل اسکن شده)
 16. کارشناس ایمنی یا بهداشت حرفه ای ( معرفی ، ارائه مدارک : ) تصویر مدرک تحصیلی دانشگاه (کپی برابر اصل)+ تصویر آخرین قراداد کارشناس ایمنی یا بهداشت حرفه ای (کپی برابر اصل)

تصویر صورت جلسه آخر کمیته ای حفاظت فنی و بهداشت کار

* (حجم تصاویر ارسالی باید کمتر از 1 مگابایت باشد)  + کپی برابر با اصل باشد

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/24/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c/feed/ 0
مسولیت ایمنی بهداشت و حفظ محیط زیست (HSE) در کارگاه بر عهده ی کیست ؟ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/20/%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-hse-%d8%af%d8%b1/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/20/%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-hse-%d8%af%d8%b1/#respond Tue, 20 Aug 2019 20:25:40 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=842 با توجه به مبحث 12 بند 1-5-1 مسولیت ایمنی بهداشت و حفظ محیط زیست (HSE) در کارگاه بر عهده ی سازنده میباشد و سازنده بایستی شرایطی را فراهم آورد تا تمام شرایط ایمن باشد .

نکته *: لازم است بدانید حتی زمانی که پروژه کارشناس و یا مسئول HSE نیز داشته باشد . باز هم وجود او رافع مسئولیت های سازنده نیست . هرچند در صورت بروز حادثه در این شرایط سازنده وضعیت بهتری خواهد داشت اما تا به امروز قوانین به این صورت است . اما اگر با کارشناس ایمنی دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی قراردادی منعقد شده باشد و به طور مشخص در آن قرار داد مسولیت ایمنی به وی محول شده باشد در این شرایط رافع مسولیت های سازنده در خصوص ایمنی  خواهد بود .

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/20/%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-hse-%d8%af%d8%b1/feed/ 0
با توجه به مبحث 12 سازنده یا مجری چه کسی است ؟ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/20/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/20/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3/#respond Tue, 20 Aug 2019 20:08:39 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=839 با توجه به آیین نامه مبحث 12 بند 1-3-9 : سازنده و یا مجری شخصیتی حقیقی یا حقوقی می باشد که از وزارت راه و شهر سازی پروانه ی اشتغال به کار دریافت کرده باشد . و با توجه به قرار داد هایی کتبی و همسان که با صاحب کار دارد اجرای عملیات ساختمانی را با توجه به نقشه های مصوب و مقررات ملی و سایر شرایط منضم به قرار داد بر عهده دارد . سازنده در زمینه ی ساخت نماینده ی صاحب کار بوده و در تمام مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر عوامل کنترل و نظارت پاسخگو می باشد .

نکته : لازم است بدانید وظیفه ی تمامی تمهیدات ایمنی سلامتی و بهداشت کارگاه از زمان عقد قرارداد با سازنده میباشد . البته در صورتی که سازنده ی شما دارای پروانه باشد . در غیر این صورت این قرار داد ها رافع مسولیت صاحب کار نخواهد بود .

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/20/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
صاحب کار در مبحث 12 چه کسی است ؟ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/19/%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/19/%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#respond Mon, 19 Aug 2019 12:36:26 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=800 طبق بند 1-3-10 صاحب کار شخصی حقیقی و یا حقوقی است که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانیست و اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی بهداشت کار و محافظت از محیط زیست را طبق قرار دادی کتبی به سازنده واگذار می نماید . در صورتی که صاحب کار به خودی خود شخص ذیصلاح نیز باشد میتواند در حکم سازنده کارگاه ساختمانی نیز قرار بگیرد .

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/19/%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/feed/ 0
تعریف مرجع ذیصلاح در مبحث 12(حتما مطالعه کنید) https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/19/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/19/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/#respond Mon, 19 Aug 2019 08:10:35 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=796 بر طبق مبحث 12 بند 1-3-7 شخص ذیصلاح به کسی اطلاق میشود که :

حسب مورد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی و یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و شهر سازی دریافت کرده باشد .

و یا دارای صلاحیت نظارت بر امور ایمنی بهداشت کار محیط زیست یا پروانه مهارت فنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی در رشته مربوط باشد

و یا دارای گواهی نامه تردد با وسایل نقلیه مورد نظر از راهنمایی و رانندگی باشد .

 

نکته * :بررسی کردن صحت موارد فوق در قرار داد ها به عهده کارفرما و یا صاحب کار میباشد در غیر این صورت مسولیت ها بر دوش خودش باقی میماند و در صورت بروز حادثه دادگاه اورا مقصر خواهد شناخت .

نکته * : شخص ذیصلاحی که خودش پیمانکار جزء نیز هست دقت کند که پس از اینکه قرار داد با کرفرما امضا نمودید تمام مسولیت های کارفرما به شما منتقل خواهد شد . پس اگر میخواهید بابت بیمه کارگران و یا هزینه های تجهیزات ایمنی و هزینه های دیگری از این قبیل با کارفرما صحبت کنید . قطعا قبل از امضا موقعیت مناسبی است .

نکته * : هیچوقت فریب بعضی از شرایط را نخورید الان براتون مثال میزنم . شما از وقتی که قرار داد را با کارفرما امضا نمودید مسولیت ایمنی و بیمه کارگران با شماست و در مواقع حادثه دادگاه شخص ذیصلاح رو میشناسه (در صورت وجود ) و دیگه کاری با کارفرما نداره لطفا دقت کنید حتی* کارفرما با تعهد محضری هم نمیتواند مسولیت ایمنی را از دوش شخص ذیصلاح بردارد و بر دوش خود بگذارد . پس لطفا در زمان عقد قرار داد به تمام جوانب دقت کنید.

در مطالب بعدی براتون توضیح خواهم داد که در صورت وقوع حادثه خسارات را چه کسانی و به چ سهمی و به چه مقدار باید پرداخت کنند .

]]>
https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/19/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-12%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/feed/ 0
دانلود فهرست از تمامی عوامل زیان آور در محیط های کارگاه https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/18/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/18/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1/#respond Sat, 17 Aug 2019 21:03:59 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=787 در اینجا چک لیستی به شما معرفی میکنیم که با همراه داشتن آن در کارگاه ساختمانی قادر خواهید بود عوامل خطر آفرین محیط را شناسی کرده و به کمک آن تمهیدات ایمنی را برای HSE PLAN محاسبه نمایید .

 

دانلود چک لیست عوامل خطر آفرین محیط ]]> https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/18/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 دانلود چک لیست ارزیابی ریسک بر اساس روش JSA https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/18/%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-jsa/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/18/%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-jsa/#respond Sat, 17 Aug 2019 20:47:44 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=781 در این پست میتوانید چک لیست مربوط به ارزیابی ریسک با روش JSA را دانلود بفرمایید . انشاالله در فرصتی مناسب این روش کاربردی ارزیابی ریسک رو براتون توضیح مفصل میدم .

دانلود چک لیست ارزیابی ریسک با روش JSA به زبان فارسی ]]> https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/18/%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-jsa/feed/ 0 آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/15/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/ https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/15/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/#respond Thu, 15 Aug 2019 06:39:52 +0000 https://ir-saze.ir/weblog/?p=293 با سلام در فایل زیر شما عزیزان میتوانید فایل آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع (آخرین ویرایش وزارت کار و رفاه اجتمایی) را دانلود نمایید

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

]]> https://ir-saze.ir/weblog/2019/08/15/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/feed/ 0