خانه / بایگانی برچسب: hse در صنعت نفت

بایگانی برچسب: hse در صنعت نفت

مسولیت ایمنی بهداشت و حفظ محیط زیست (HSE) در کارگاه بر عهده ی کیست ؟

با توجه به مبحث 12 بند 1-5-1 مسولیت ایمنی بهداشت و حفظ محیط زیست (HSE) در کارگاه بر عهده ی سازنده میباشد و سازنده بایستی شرایطی را فراهم آورد تا تمام شرایط ایمن باشد .

نکته *: لازم است بدانید حتی زمانی که پروژه کارشناس و یا مسئول HSE نیز داشته باشد . باز هم وجود او رافع مسئولیت های سازنده نیست . هرچند در صورت بروز حادثه در این شرایط سازنده وضعیت بهتری خواهد داشت اما تا به امروز قوانین به این صورت است . اما اگر با کارشناس ایمنی دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی قراردادی منعقد شده باشد و به طور مشخص در آن قرار داد مسولیت ایمنی به وی محول شده باشد در این شرایط رافع مسولیت های سازنده در خصوص ایمنی  خواهد بود .